Polgármesteri beszámoló az elmúlt két év eredményeiről
Online Lapcsoport Kft.

 „Csak légy bátor és igen erős, és mindent törvény szerint cselekedj, attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!”   /Józs 1,7/

Polgármesteri beszámoló az elmúlt két év eredményeiről

Tisztelt Dánszentmiklósiak! Néhány hét múlva megkezdődik a második „félideje” a 2010-2014-es választási ciklusnak. Elérkezett az idő, hogy számvetést készítsek az eddig eltelt időszakban elvégzett munkáról.

A gazdasági válság nem csak a családok megélhetését nehezítette/nehezíti, hanem az Önkormányzatokat és Hazánkat is nehéz próbatételek elé állítja. Magyarországhoz hasonlóan, Dánszentmiklós is kényszerű és népszerűtlen, de szükséges intézkedések és döntések meghozatalát vállalta, a megmaradás és a későbbi fejlődés érdekében.Hazánkban óriási strukturális átalakulás zajlik. A Kormányzat felhatalmazást és felelősséget kapott 2010 tavaszán a választópolgároktól. A kétharmados győzelemre a hazai demokrácia történetében még nem volt példa. Az előző kormányok – vélhetően a jelentős politikai kockázat miatt – nem vállalták fel a közigazgatás ilyen mértékű átalakítását. A kisebb és takarékosabb állam megteremtését célzó kormányzati törekvés, - a napi teendőkön kívül - rengeteg feladatot ( adatszolgáltatást, rendeletmódosítást, törvény végrehajtást stb.) ad a Polgármesteri Hivatal munkatársainak.

 

2010. október 3-át követően, alapos és szükségszerű helyzetelemzéssel kezdtük a munkát. megvizsgáltuk a település pénzügyi-gazdasági, demográfiai és kulturális állapotát. Áttekintettük a korábbi fejlesztési elképzeléseket, vizsgáltuk ezen elképzelések időarányos realitását. Átvilágítottuk az önkormányzati intézmények gazdálkodását, különös figyelemmel vizsgáltuk a korábbi Képviselőtestületek által vállalt hosszú távú kötelezettségek teljesíthetőségét. Az összegyűjtött adatok alapján világossá vált, hogy Dánszentmiklós gazdálkodásán változtatni kell,mert az előző időszakokban felvett hitelek törlesztőrészleteinek nincs meg a megnyugtató költségvetési fedezete.

A helyzetelemzést követően a tervezési munkafolyamatvette kezdetét, melynek első lépéseként elkészítettük Dánszentmiklós 2010-2014-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programját. A Gazdasági Program, a fenntarthatóságra és a takarékoskodásra épül. A program üzenete valamennyi Dánszentmiklósi polgárnak szól, tudnunk kell, hogy következetesség és takarékoskodás nélkül nem lesz felemelkedés Dánszentmiklóson.

A 2011. évi költségvetés sok ellenérzést szült, de érzelmi szempontokat nem engedhettünk érvényesülni egy pénzügyileg sorsdöntő krízishelyzetben. A kényszerű takarékoskodás eredményeként, 2011. év végére helyreállt a település pénzügyi egyensúlya, azonban továbbra is folytatnunk kellett a takarékoskodást, hiszen az egyik legnagyobb helyi adófizetőnk tönkrement, így ennek következtében jelentős bevételtől esett el a költségvetésünk.

Takarékoskodási stratégiánk logikus és következetes. Azokat a kiadási tételeket, melyek nem tartoznak a kötelező Önkormányzati feladatokhoz –az úgynevezett önként vállalt feladatok – költségeit, a válsághelyzetben nem finanszíroztuk. Ennek a döntésnek a legnagyobb kárvallottjai a helyi Civil Szervezetek voltak. A kezdeti nehézségeket követően, azonban a Civilek – a várakozásaimnak megfelelően – bebizonyították, hogy tiszteletre méltó munkájukkal, jelentős önkormányzati segítség nélkül is képesek megőrizni és fejleszteni az általuk képviselt értékeket. Meggyőződésem, hogy valamennyi Dánszentmiklóson működő közösség, egyesület szervezettségében, összetartásában és teherbírásában megerősödött az elmúlt két évben és hiszem, hogy ezt az erőt megsokszorozza majd a hamarosan ismét vállalható önkormányzati támogatás.

A korábban szeptemberben megrendezett lovas díjugrató versennyel egybekötött falunapot is át kellett struktúrálni. A szeptemberi időpont nem volt megfelelő, hiszen néhány héten belül három jelentős rendezvény volt a faluban, amelyek értelemszerűen, egymást gyengítették, másrészről a régi rendezvény finanszírozására a 2010. évi költségvetésben nem volt fedezet, így nem lehetett felvállalni. A Falunap időpontját, kapcsolódva, a falunk védőszentjének ünnepéhez, áttettük december elejére ( Miklós-naphoz legközelebb eső hétvégére). Az almás étkek főzőversenyével kiegészített Szent Miklós napi Téli Fesztivál, az egyszerű, tiszta falusi életforma és az összetartó Dánszentmiklósiak ünnepe kíván lenni. A rendezvény költségeit ennek megfelelően, a helyi és környékbeli, Dánszentmiklóshoz közel álló vállalkozók és magánszemélyek adományaiból finanszírozzuk, egyelőre önkormányzati támogatás nélkül.

Szeretném megköszönni valamennyi Dánszentmiklósi Polgárnak az eddigi együttműködést, támogatást és építő jellegű kritikát!

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Dánszentmiklóson sem a Szakbizottságok tagjai, sem a Képviselők, sem az Alpolgármesterek, sem a Társulati Küldöttek, sem a Társulati Elnök és Elnökhelyettes nem kapnak tiszteletdíjat az elvégzett munkájukért. Tevékenységüket társadalmi felelősségtudatuktól vezérelve, a közjó szolgálatának érdekében végzik, ezért mindannyian tiszteletet és megbecsülést érdemelnek!Szintén köszönet és tisztelet illeti a Dánszentmiklósi Civil Szervezetek vezetőit, tagjait és támogatóit, hiszen az elmúlt időszakban különösen sokat kellett dolgozniuk elképzeléseik megvalósításáért.

 

A következőkben tényszerű felsorolással és néhány beszédes adatot tartalmazó táblázattal mutatom be a település életében bekövetkezett változásokat és azokat az eredményeket, melyek az elvárható közterület gondozási, állagmegóvási és karbantartási tevékenységünkön felüliek.  Az elvégzett fejlesztések és az elnyert pályázati támogatások bizonyítják, hogy az elmúlt két évben 51 alkalommal megtartott Szakbizottsági, Képviselő-testületi és Társulati üléseken végzett munka nem volt hiábavaló.

 

 

 

Ø  2010. november: Csökkentett létszámmal megalakulnak a Szakbizottságok és az új Képviselőtestület

 

Ø  2010. november: Elkészül Dánszentmiklós gazdasági programja

 

Ø  A polgárok igényeihez igazodva átalakult a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásirendje, bevezettük a hétfői hosszított nyitva tartást.

 

Ø  2010. december: az első Szent Miklós-napi Téli Fesztivál

 

Ø  2011. február: Szerződéskötés a Csatorna II. ütem előkészítő/tervezési szakaszára

( 50. 150.000.-Ft )

 

Ø  2011. március: Megjelenik a megújult Dánszentmiklósi Híradó első száma

 

Ø  2011.március: falutakarítás önkéntesekkel

 

Ø  2011. április: elkezdődik az iskolai  ( szivárgó ) lapradiátorok cseréje.

 

Ø  2011. május: a Duna-Tisza Közi Nagytérségi Kommunális Szilárdhulladék Gazdálkodási rendszer elvárásaihoz csatlakozva és a lakosok igényeinek megfelelően helyben nyújtottunk lehetőséget a gyűjtőedényzet cseréjére és a szerződés módosítására.

 

Ø  2011. június: Családok Napja Fiatalok Éjszakája

 

Ø  2011. június: a Polgármesteri hivatal teljeskörű akadálymentesítéséreelnyert 11.800.000 Ftösszegű támogatás

 

Ø  2011. október: népszámlálás

 

Ø  2011. november: új, megbízhatópartnerrel szerződünk a fogászati rendelésbiztosításának érdekében

 

Ø  2011. december: II. Szent Miklós-napi Téli Fesztivál

 

Ø  2012. február: Iskolatej program( minden tanuló ingyenesen tejet vagy kakaót vagy joghurtot kap a tanítási napokon )

 

Ø  2012. március: Pályázat benyújtása a csatorna II. ütem befejező/megvalósítási szakaszára

 

Ø  2012. április: a megújult és az immár akadálymentes Polgármesteri Hivatalújra a régi épületben fogadja az ügyfeleket.

 

Ø  2012. május: Családok napja és Gyermeknap, az összefogás jó példája

 

Ø  2012. július: Nyer a csatorna II. ütembefejezésére, megvalósítására benyújtott pályázatunk, az Energiaközpont Nonprofit Kft. 1.240.000.000- Ft támogatásbanrészesítette a beruházást

 

Ø  2012. augusztus: Az Egészségházba gázkonvektortszereltünk fel, a komfort javításának

érdekében.

 

Ø  2012. augusztus-október: Közvilágítás korszerűsítése, a legmodernebb technológiájú, energiatakarékos LED-es világítótestek és felszerelése, elektronikus előtétpanelek beszerzése felszerelése.

 

Ø  2012. szeptember: utcanév táblák pótlása, új útjelző táblák kihelyezése

 

Ø  2012. október: az általános iskola napközi épületében tönkrement kazánt új, korszerű kazánra cseréljük.

 

 

 

Önkormányzati hitelállománnyal kapcsolatban elért eredmények

 

Korábban felvett hitel célja

2010.  okt. fennálló tőke tartozás

2010. okt. és 2012. szept.  között kifizetett tőke és kamat

2012. júl.31-én. fennálló tőke tartozás

Beruházás a XXI.sz.-i iskolába

10.538.000.-

4.482.346.-.-

7.018.000.-

Célhitel /csatorna

37.729.000.-

6.183.710.-

33.102.000.-

Célhitel /út/

2.441.000.-

1.402.199.-

1.713.000.-

Célhitel /út/

30.408.000.-

7.287.196.-

25.459.000.-

Településközp.

14.901.466

7.406.724.-

9.396.260.-

Településközp.

42.270.484.-

33.836.532.-

10.624.239.-

folyószámlahitel

8.145.000

 

14.514.136

Összesen:

146.432.950.-

60.598.707.-

101.826.635.-

 

2010. októberétől Dánszentmiklós község Önkormányzata nem vett fel újabb hiteleket. Az önkormányzati hitelek tőketartozását  50.975.451.- Ft-al csökkentettük.

 

Az Önkormányzat napi gazdálkodásával kapcsolatos eredmények:

Dánszentmiklós Önkormányzatának nincs lejárt és kifizetetlen tartozása.

2012-ben Dánszentmiklós Önkormányzatának gazdálkodása stabil és fenntartható.

 

Dánszentmiklós népességére vonatkozó adatok

 

Bölcsödés gyerekek száma 2010. szeptemberében

Bölcsödés gyerekek száma 2012. szeptemberében

Óvodás gyerekek száma 2010. szeptemberében

Óvodás gyerekek száma 2012. szeptemberében

Iskolás gyerekek száma 2010. szeptemberében

Iskolás gyerekek száma 2012. szeptemberében

5

5

84

78

227

209

Házasságkötések száma 2010. évben

3

Házasságkötések száma 2011. évben

6

Született gyermekek száma 2010. évben

18

Született gyermekek száma 2011. évben

25

Statisztikai lakosságszám 2010. decemberében

3048

Statisztikai lakosságszám 2011. decemberében

3053

Állampolgársági esküt tettek 2012. szeptemberéig

65

 

Dánszentmiklós népessége állandó. Az önálló közigazgatás, a helyi bölcsőde, a helyi óvoda, a helyi általános iskola a ciklus végéig helyben megmarad és fenntartható

Összegzésként, tudatában a még előttünk álló feladatoknak, de azért, jó érzéssel telve mondhatom el, hogy Dánszentmiklós jó irányba tart. Nehéz, meredek és megannyi veszéllyel telített úton haladunk, de a kedvezőtlen gazdasági körülményekhez képest megfelelő tempóban. Az utunkba gördülő kövekből építgetjük a következő lépcsőfokot. Ez a munka nehéz és fárasztó, de amint látszik, nem hiábavaló! A Falu nevében és érdekében, köszönöm az eddigi, és kérem a jövőbeli áldozatvállalását és kitartását Dánszentmiklós valamennyi lakosának!

Sipeki Zsolt

polgármester

2012-09-21