Tájékoztató a közműfejlesztési támogatás visszaigénylésének lehetőségéről
Online Lapcsoport Kft.

Az elmúlt hetekben többen jelezték, hogy nem értik, hogyan lehetséges az, hogy szomszédjuk már kapott vissza a csatorna érdekeltségi hozzájárulásából, ő pedig még semmit? Az önkormányzat és a Társulat minden esetben jogkövetően, a törvény szerint jár el.  A korábbi törvény alapján (73/1999./V.21./ Kormány rendelet ) azok a magánszemélyek, akik a közműhálózat fejlesztéséhez pénzbeli befizetéssel hozzájárultak – az érdekeltségi hozzájárulást megfizették –, alanyi jogon, 15 %-os közműfejlesztési hozzájárulásra jogosultak. A törvény 2004-ben megváltozott, korlátozta a visszaigénylésre jogosultak körét, és megváltoztatta a visszaigényelhető összeg mértékét.

A 2004 október 9-ét követően kötött, szerződéssel rendelkezőkre a következő szabályozások vonatkoznak:

A támogatás nem alanyi jogon jár, hanem szociális rászorultság alapján.

A jogszabály szerint kizárólag azok a magánszemélyek jogosultak a közműfejlesztési támogatásra, akik

-          vagy nyugellátásban részesülnek, s a havi nyugdíjuk az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, azaz jelenleg a 57.000.-Ft.-ot nem haladja meg,

-          vagy időskorúak járadékára,

-          vagy aktív korúak ellátására,

-          vagy normatív lakásfenntartási támogatásra,

-          vagy gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

 

Közműfejlesztési támogatást az a jogosult magánszemély igényelhet, aki – nem vállalkozási célra épített – lakás, lakóház, vagy építési telek közművesítése érdekében – annak tulajdonosaként első ízben, közvetlenül fizette meg a közműfejlesztési hozzájárulást.

 

Lakás takarékpénztári számlán összegyűlt megtakarításból fizetett érdekeltségi hozzájárulás után a közműfejlesztés nem igényelhető vissza!

Nem igényelhető közműfejlesztési támogatás az ingatlanon belüli közműhálózat megépítéséhez, fejlesztéséhez

A támogatásra jogosult magánszemély az általa igazoltan megfizetett – de 150.000 Ft-nál nem nagyobb összegű – közműfejlesztési hozzájárulás után az új szabályozás szerint már 25%-os mértékű támogatást igényelhet. Ebből következően az a jogosult magánszemély, aki ingatlanonként és közművenként 150.000.-Ft közműfejlesztési hozzájárulást fizet be, maximum 37.500.-Ft támogatásban részesíthető.

A közműfejlesztési támogatás igényléséhez a kérelmet minden esetben írásban kell a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló iratokat (nyugdíjszelvény, támogatást, segélyt megállapító határozat, vagy nyilatkozat arról, hogy segélyben, támogatásban részesül), a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolást, valamint az igénylő nyilatkozatát, hogy a közműfejlesztési hozzájárulást más módon (például: a helyi adóknál) nem számolta el, és a jövőben sem számolja el.

Fontos tudni, hogy a támogatási kérelmet a közműfejlesztési hozzájárulás, vagy az utolsó törlesztő részlet megfizetését követő egy éven belül lehet az önkormányzathoz benyújtani. Az egy év eltelte után a támogatás már nem igényelhető.

A közműfejlesztési támogatásoknak a fenti szabályok szerinti igénylését, elbírálását a 2004. október 9-e után megállapított közműfejlesztési hozzájárulások esetében kell alkalmazni. Az ezen időpont előtti közműfejlesztési hozzájárulások után a támogatás igénylésére még a korábbi jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

Önkormányzat

 

2012-09-21