A DAKÖV Kft. látja el a község közigazgatási területén a közműves vízhálózat üzemeltetését
Online Lapcsoport Kft.

Lakossági tájékoztató

A DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatósága látja el Dánszentmiklós közigazgatási területén a közműves vízhálózat üzemeltetését

Lead: A 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően Dánszentmiklós Község Önkormányzata és a Daköv Kft. között 2012. 06.30-án létrejött Üzemeltetői szerződés alapján, 2012. július 1-jétől Dánszentmiklós közigazgatási területén a közműves vízhálózat üzemeltetését és a közműves ivóvíz szolgáltatást a DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatósága látja el. ***

A szolgáltatási díjakról ezt követően az Üzemigazgatóság állítja ki a számlát a fogyasztók részére. A kiállított számlák alapján a továbbiakban a DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatósága szedi be az aktuális díjakat a fogyasztóktól, illetve végzi a számla kiállítás alapját képző órák leolvasását is. A díjak beszedése és a vízórák leolvasása az eddig megszokott módon és ütemezés szerint történik 2012. december 31. napjáig.

Amennyiben Ön, egyéni átutalással kívánja számláját kiegyenlíteni, azt a Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett alábbi számla számon teljesítheti:

 

65100314-11366524

 

DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatósága a közműves ivóvíz fogyasztók részére helyi ügyfélszolgálatot biztosít az alábbiak szerint:

Az ügyfélszolgálat helye a Dánszentmiklósi művelődési ház, ahol a fogyasztók pótbefizetéseiket intézhetik, illetve bejelenthetik a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket a díjak beszedésével megbízott személynél.

A helyi ügyfélszolgálat a díjbeszedési időszakon kívül heti két alkalommal áll a fogyasztók rendelkezésére:

Hétfőn délután 15-17 és szerdán délelőtt 8-10 óra között.

A Dánszentmiklós Község Önkormányzata által 2012. 06. 30-ig kiállított számlákhoz kapcsolódó hátralék kezelése továbbra is Dánszentmiklós Község Önkormányzatának hatáskörében marad. Ez azt jelenti, hogy a fenti időszakot érintő hátralékot a fogyasztóknak az önkormányzattal kell rendezniük.

 

DAKÖV Kft. Pilisi Üzemigazgatóságának elérhetőségei

Telephely címe: 2721 Pilis Temesvári u. 0251/28

Telefon: 29/499-261

Fax: 29/499-262

e-mail:

2012-09-21