Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása
Dánszentmiklós község Önkormányzata

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása!

A 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet 27. §. (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.”(3) bekezdés értelmében „Lábonálló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.” Mely esetekben a 36.§. (2) bekezdés szerint az elsőfokú eljárási jogkört a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalagyakorolja.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tft.) 5. § az alábbiakat írja elő:

(1)    A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

(2)    Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

(3)    Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).

(4)    A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).

Amennyiben a Tft.-ben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Katasztrófavédelmi Hatóság a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. Szükség esetén a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet. 7. § (1) bekezdés és az 1. melléklet 42. sora alapján az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Kirendeltség saját hatáskörben dönt a tűzvédelmi bírság kiszabásáról a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.

Kérem Önt, hogy intézkedjen a lakosság széleskörű tájékoztatásában, valamint a helyi nyomtatott sajtóban, illetve a település hivatalos honlapján történő megjelenésről!

 

2013-02-14