TÁJÉKOZTATÁS
Dánszentmiklós község Önkormányzata

T Á J É K O Z T A T Á S          

Tisztelt Dánszentmiklósi Lakosok!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2013.01.01-től a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának ügysegédje hétfői napokon 8:00-18:00, illetve a szerdai napokon 8.00 órától 16:00-ig tartó ügyfélfogadási időben áll az Önök rendelkezésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájában, (2735 Dánszentmiklós, Dózsa György utca 100. szám alatt), illetve a következő telefonszámon: 06-53/574-003

A települési önkormányzat jegyzője helyett 2013. január 1-től a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala jár el - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) hatálya alá tartozó - az alábbi támogatások megállapítása tárgyában: 

- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,

- időskorúak járadéka,

- egészségügyi ellátásra való jogosultság és

- az alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj tekintetében.

Ezen támogatások tárgyában az ügysegéd a kérelmeket átveszi és a szükséges mellékletekkel felszerelve továbbítja a kérelmeket a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának törzshivatalához további elbírálás végett.

2013. március 1-től az anyakönyvvezető helyett az állampolgársági kérelmeket is járási hivatal kormánytisztviselői veszik át.

A települési jegyző mellett a járási hivatal is eljárhat a lakcímváltozások bejelentése ügyében, ideértve a lakóhely létesítése és változtatása, tartózkodási hely létesítése, változtatása, megszűnése vagy megújítása esetét is.  

Tájékoztatom Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala, - mint szakigazgatási szerv- jár el valamennyi, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli, természetbeni ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés, valamint a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott gyámhatósági hatáskörök tekintetében.

Továbbra is jegyzői hatáskörben marad azonban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és az óvodáztatási támogatás. 

A Ceglédi Járási Hivatal dánszentmiklósi ügysegédje Forczek Ádám, forduljanak hozzá bizalommal a fent említett elérhetőségeken!

 

Tisztelettel:

Dr. Terbe-Szabó Csilla

Járási Hivatalvezető

2013-03-27