Felhívás óvodai/bölcsődei beiratkozásra 2013/2014.tanév
Dánszentmiklós község Önkormányzata

Felhívás óvodai/bölcsődei beiratkozásra

(2013/2014. tanév)

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsődébe a 2013/2014. tanévre a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

Időpont:

2013. május 7-én 8:00 – 16:00 óráig,

2013. május 8-án 8:00 – 16:00 óráig.

Helyszín: Dánszentmiklós, Nyárfa út 1/1.

Az óvoda felvételi körzete: Dánszentmiklós Község közigazgatási területe

 

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa

- az egyik szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

-az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év első napjától (szeptember) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

(A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!)

Bölcsődébe a 2013.09.01.-ig második életévét betöltött gyermek vehető fel az egységes óvoda- bölcsődébe.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők Dánszentmiklós Község Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

 

 

Sipeki Zsolt

polgármester

 

2013-04-05