Álláspályázat dajka munkakörben
Dánszentmiklós község Önkormányzata

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka feladatok ellátása.Óvodapedagógus nevelő munkájának közvetlen segítése, takarítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

§        Középfokú képesítés, dajka,

§        Büntetlen előélet,magyar állampolgárság,dajka szakképesítes

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§        Szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló okirat másolatok,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2013. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziklásiné Magyar Mónika nyújt, a 06/53-374-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§        Postai úton, a pályázatnak a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós címére történő megküldésével (2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31/2013 , valamint a munkakör megnevezését: dajka. 

A pályázat elbírálásának határideje:2013. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§        Dánszentmiklós község honlapja - 2013. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


 

2013-05-06