Óvodapedagógus munkakörben álláspályázat
Dánszentmiklós község Önkormányzata

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§        Főiskola, óvodapedagógus,

§        büntetlen előélet,cselekvő képesség,magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány,végzettséget igazoló okirat másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2013. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sziklásiné Magyar Mónika nyújt, a 06/53-374-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§        Postai úton, a pályázatnak a Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsöde - Dánszentmiklós címére történő megküldésével (2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 63/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának határideje:2013. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§        Dánszentmiklós község honlapja - 2013. július 1.


 

2013-06-28