MEGHÍVÓ testületi ülésre 2012.04.02.
Dánszentmiklós község Önkormányzata

M E G H Í V Ó

Ezúton tisztelettel meghívom Dánszentmiklós község Önkormányzatának

2012. április 2-án (hétfő) 17 órai kezdettel

tartandó képviselőtestületi  ülésére, melynek helye a községháza díszterme.

N a p i r e n d :

1./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal anyakönyvi tevékenységéről.

Ea: jegyző
anyakönyvvezető

2./ Dánszentmiklós község 2010-2014. évek közötti ciklusra szóló gazdasági programjának

felülvizsgálata, esetleges módosítása.
Ea: polgármester

3./ „Civil szervezetek támogatása” c. pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.

Ea: polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól 2011. évben.

2012. évi segélyezési feltételek, alapelvek.
Ea: jegyző, szociális bizottság elnöke

5./ Beszámoló a Művelődési és Sportház és Könyvtár tevékenységéről. A Művelődési és Sportház

2012. évi munkaterve.
Ea: intézményvezető

6./ Javaslat „Közterületek gondozása, fejlesztése, az Intézményekkel és a Civilekkel összefogásban”

helyi program elfogadására.
Ea: polgármester

7./ A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás intézményei térítési díjainak elfogadása.

Ea: jegyző

8./ Egészségügyi Központ, döntés az építkezés megkezdésének lehetőségéről.

Ea. polgármester

9./ Balatonszárszói ifjúsági tábor üzemeltetése.

Ea: polgármester

10./ Egyebek

Dánszentmiklós, 2012. március 26.

Tisztelettel:

Sipeki Zsolt
polgármester

2012-03-28