2012.február 27. 17 óra KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS
Dánszentmiklós község Önkormányzata

 

2012.február 27. 17 óra KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS
 
 
 

M E G H Í V Ó

Ezúton tisztelettel meghívom Dánszentmiklós község Önkormányzatának

2012. február 27-én (hétfő) 17 órai kezdettel

tartandó ülésére, melynek helye: Dánszentmiklós Művelődési és Sportház.

N a p i r e n d :

1./ Dánszentmiklós község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése.

Ea: polgármester

2./ Intézmények Alapító Okiratának módosítása.

Ea: polgármester

3./ Az gyermekétkezési térítési díjakról szóló 12/2011.(IX.1.) rendelet módosítása.

Ea: polgármester

4./ MÁSODIK-INNO-KOM Kft. csatornadíj emelési kérelme.

Ea: polgármester

Dánszentmiklós, 2012. 02. 20.

Tisztelettel:

Sipeki Zsolt
polgármester

2012-02-20