Elérhetőségek

Dánszentmiklós Község Önkormányzata

Cím: 2735 Dánszentmiklós,
Dózsa György u. 100.
Telefon:
+36/53/574-000
Fax: +36/53/574-009
E-mail:
titkarsag@danszentmiklos.hu


Civil pályázati felhívás

2023.03.31.

 

 

 

 

Dánszentmiklós köz­ség Önkor­mány­zat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján pályá­za­tot hir­det, a 2023. évi költségvetés  „CIVIL SZERVETEK TÁMOGATÁSA” elői­rány­zat ter­hére,  Dánszentmiklós köz­ség­ben tevé­keny­kedő civil szer­ve­ze­tek részére.

Keret­összeg : 2.000.000 – Ft azaz Kétmillió forint

A pályázatban támogatandó célok: Az Ör. 2.§ (1)-(2) bekezdésben felsorolt célok.

A pályázat benyújtására jogosultak:

  • pályá­za­tot nyújt­hat be az a civil szer­ve­zet, amely bíró­sági nyil­ván­tar­tás­ban sze­re­pel,
  • előző években igénybe vett támo­ga­tás­sal elszá­molt, és az Ör. 9.§-a szerinti kizárás hatálya alatt nem áll,
  • ren­del­ke­zik bank­szám­lá­val,
  • telep­he­lye Dánszentmiklós tele­pü­lé­sen van és tevé­keny­sé­gét itt végzi,
  • köztartozása nincs, törvényességi felügyeleti eljárás alatt nem áll.

Pályá­zat­hoz csa­tolni kell: Az Ör. 3.§ (4)-(5) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.

A pályázat benyújtása:

A pályá­zatokat zárt borítékban Dánszentmiklós köz­ség Pol­gár­mes­te­ré­hez kell benyúj­tani. A borí­tékra rá kell írni.: „Civil szer­ve­ze­tek támogatása.”

A pályá­zat beér­ke­zé­sé­nek határ­ideje: 2023. május 02. (kedd) napja, 12:00 óráig a Pol­gár­mes­teri Hivatalba.

A határidő után benyúj­tott pályá­za­to­kat a Képviselő-testület érdemi vizs­gá­lat nél­kül elutasítja.

A benyúj­tott pályá­za­tok­ról a képviselő-testület soron követ­kező ülé­sén dönt. A dön­tésről a pályá­zó­kat írás­ban értesíti, a döntést követő 8 napon belül.

A nyertes pályázóval az önkormányzat az Ör. 7.§-a szerint támogatási szerződést köt.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése: Az elnyert támogatások szerződésszerű felhasználását a Képviselő-testület elsősorban az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok (beszámoló, számla stb.) alapján ellenőrzi.

Az elszámolható költségek: Az elszámolható költségek körét minden esetben a benyújtott pályázat alapján hozott Képviselő-testületi döntés és az ez alapján megkötött támogatási szerződés tartalmazza. A támogatásból a támogatott szervezet sze­mé­lyi jel­legű kiadásai (bér és járu­lé­kai) nem finanszírozhatók.

A pályázati nyomtatványok a település honlapján (www.danszentmiklos.hu) jelen felhívás mellékleteként megtalálhatók, vagy a Polgármesteri Hivatalban igényelhetők.

 

 

Dánszentmiklós Község Önkor­mány­zati Képviselő-testülete

 

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Dánszentmiklós Község Önkormányzata - Magyar